Όροι Χρήσης της ιστσελίδας

Η ασφαλής και εύκολη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας!

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης μας έχει ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και διασκέδαση των χρηστών-επισκεπτών της. Οι Όροι Χρήσης διέπουν όλο το περιεχόμενο που υπάρχει υπό το όνομα τομέα muzike-family-concepts.gr, καθώς και κάθε επικοινωνία που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρόσβαση σ’ αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ατομικής επιχείρησης και των χρηστών-επισκεπτών της. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης. Αν διαφωνείτε με κάποιον από αυτούς, οφείλετε να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Ειδικότερα:

1. Πεδίο εφαρμογής

1.1 Είμαστε η muzike family concepts, ατομική επιχείρηση της Ελένης Μοσχά, με έδρα την Θεσσαλονίκη, Παύλου Μελά 12,  Τ.Κ. 54622, e-mail: muzike.thessaloniki@gmail.com,  τηλ: +306946854375. Η ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.muzike-family-concepts.gr/ αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα μας, μέσω της οποίας παρέχουμε πληροφορίες για τις δράσεις μας και ειδικότερα για τη διοργάνωση των φιλικών προς την οικογένεια συναυλιών, για ενήλικες και παιδιά  που θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί ακούγοντας ζωντανή μουσική.
1.2 Τα ισχύοντα για τους παρόντες Όρους Χρήσης ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας, τους οποίους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα και δεσμεύει τον καταναλωτή, κατ’ άρ. 2 παρ. 1 Ν. 2251/1994.
1.3  Η επεξεργασία τυχόν προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας μας των προσωπικών δεδομένων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο αυτό για να ενημερωθείτε σχετικά με τα στοιχεία που επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας αλλά και τα δικαιώματά σας.

2. Ιστοσελίδα (Εγγραφή, πρόσβαση, περιεχόμενο)

2.1 Για την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτή. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να σας ζητηθεί η καταχώριση των στοιχείων σας για την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας μέσω της Φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή για την κράτηση θέσης σε συναυλία που θα λάβει χώρα.
2.2 Σας δίνεται η δυνατότητα να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις μας. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου καλύπτεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.
2.3 Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο ανά πάσα στιγμή, γνωστοποιώντας μας την πρόθεσή σας. Μετά τη γνωστοποίησή αυτή, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου διαγράφεται από κάθε αρχείο μας μέσα σε 60 ημέρες.
2.4 Προσπαθούμε να συντηρούμε και να εξασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα της παρούσας ιστοσελίδας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, τον τεχνικό εξοπλισμό των χρηστών, τον αριθμό των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο, κ.λπ. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας και την πρόσβασή σας σε αυτό. Δικαιούμαστε, επίσης, να συντηρούμε την ιστοσελίδα, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας της προσωρινά.
2.5 Δικαιούμαστε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να μεταβάλλουμε την φύση και το περιεχόμενό της ιστοσελίδας, καθώς και να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή και μόνιμα την λειτουργία της.
2.6 Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, δεν δεσμευόμαστε, ούτε εγγυόμαστε, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική σας ευθύνη.
2.7 Καλείστε να χρησιμοποιείτε λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία. Ελέγχουμε επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών μας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού, αλλά δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα προκληθεί κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο και εν γένει συσκευή ή στα προγράμματα και δεδομένα σας, ούτε ευθυνόμαστε για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος, κ.λπ.
2.8 Απαγορεύεται ρητά να παρεμβαίνετε στη μορφή, λειτουργία, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων και σε άλλο κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, με διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, με αποστολή ανεπιθύμητων ή επιβλαβών αρχείων όπως, ενδεικτικά, ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), ιών, κακόβουλων εφαρμογών (malware) κ.ά. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και, γενικά, παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της. Επιφυλασσόμαστε να επιδιώξουμε την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν από παράνομες συμπεριφορές σας, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη παντός υπευθύνου.

3. Διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες

3.1 Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Δημοσιεύσεις Χρηστών

4.1 Στις περιπτώσεις όπου σας δίνεται η δυνατότητα να δημοσιεύσετε ή να αποστείλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεστε οι ίδιοι αποκλειστικά. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης.
4.2 Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων: Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
4.3 Απαλλασσόμαστε της ευθύνης για περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτους στην ιστοσελίδα και αντιτίθεται στους παραπάνω όρους, καθ’ όσον ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση, που τυχόν κληθούμε να καταβάλουμε λόγω παραβάσεως από μέρους σας των παραπάνω όρων, βαρύνουν εσάς και καλείστε να τα καταβάλετε άμεσα και χωρίς να απαιτείται προσφυγή από μέρους μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

5. Συμπεριφορά και Ευθύνη των Χρηστών

5.1 Ως χρήστες της ιστοσελίδας μας, δεσμεύεστε να ασκείτε τα δικαιώματά σας εντός των ορίων της καλής πίστης, των συναλλακτικών και χρηστών ηθών. Επίσης, δεσμεύεστε να μην παρεμποδίζετε τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους και να μην προβαίνετε σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην ιστοσελίδα και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από αυτή.
5.2 Υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά ημών
5.3  Η μη συμμόρφωσή σας με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους παρόντες Όρους Χρήσης, μας παρέχει το δικαίωμα να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα και να προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή μας από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε Όρου.

6. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

6.1 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν στην ομάδα του muzike.family.concepts και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα αυτά αφορούν σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις, κατοχυρωμένα ή μη.
6.2 Δεσμεύεστε να μην προσβάλετε τα δικαιώματα αυτά με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, λήψη (download), αποθήκευση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτή χωρίς, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση μας. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Επιφυλασσόμαστε έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά μας, πλέον των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

7. Ευθύνη της ομάδας του muzike.family.concepts

7.1 Απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία σας, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι σας και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωσή σας, αν παραβιάζετε τους παρόντες Όρους Χρήσης, προβαίνετε σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων σας, αναπτύσσετε παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, παραβαίνετε τους κανόνες συμπεριφοράς, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνετε πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις σας διά πράξεων ή παραλείψεων.
7.2 Ρητά αποδέχεστε και αναγνωρίζετε την απαλλαγή της ατομικής επιχείρησης muzike family concepts κατά τα ως άνω αναφερόμενα, και αποδέχεστε ότι φέρετε ακέραια την ευθύνη των πράξεών σας και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

8. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

8.1 Διατηρούμε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση να τροποποιούμε εγγράφως το παρόν κείμενο. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών. Εφόσον εξακολουθείτε τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών της, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από τη χρήση των υπηρεσιών μας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς και κάθε, εν γένει, διαφορά, που ανακύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή που αφορά τους παρόντες Όρους, διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης από μέρους μας συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
9.2 Ρητά συμφωνείται, συνομολογείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ μας, και διέπεται από το παρόν.

10. Επικοινωνήστε μαζί μας

10.1  Για κάθε διευκρίνιση παροχή πληροφοριών, επισήμανση σχετική με τη χρήση της ιστοσελίδας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς, τηλ. +30 6946854375, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: muzike.thessaloniki@gmail.com